Latest Blogs

06 Apr / 2016

TLMIČE AUTA - PORUCHY A ICH ODSTRÁNENIE

Write By: alternativ Published In: Hits: 2085 Comment: 0

TLMIČE AUTA- PORUCHY A ICH ODSTRÁNENIE

Pruženie a tlmenie auta má bezprostredný vplyv na jazdné vlastnosti a komfort jazdy. Poškodené diely tlmenia poukážu na príčinu chyby na vozidle.

Najčastejšia porucha tlmiča je netesnosť piestnice. Porucha sa prejaví pretekaním oleja z tlmiča. Treba skontrolovať  povrch piestnej tyče, ktorý musí byť dokonale hladký a bez pozdĺžnych rýh. Takto poškodený tlmič sa počas jazdy prejavuje dutými nárazmi a nadmerným kmitaním kolesa.

Pri klepaní pod autom sa zistí, či sú príčinou klepania tlmiče, keď sa vozidlo rozbehne po ceste a ľahko pribrzdí. Tým sa jednostranne vymedzia vôle v čapoch závesoch a pod. Ak klepanie prestane, treba chybu hľadať vo vybitých vložkách čapoch a pod.

Najjednoduchšia kontrola tlmičov auta spočíva v sledovaní:

činnosť tlmiča – tlmič kladie pri vysúvaní  (väčší) aj stláčaní rovnomerný odpor

bezhlučný chod

tesnosť upchávok

Netreba pripomínať, že len správna montáž tlmičov na auto zabezpečí správnu činnosť a dlhodobú funkčnosť tlmičov.

Poruchy podľa správania sa tlmiča

 

Klopkanie

-          Skrutkovitý krúžok nebol pri montáži správne utiahnutý, predpätie je príliš malé, vložka pružiacej jednotky je uvoľnená a klope. - krúžok treba správne utiahnuť.

Hrkotanie

-          Zabudnutý kotúč – namontovať kotúč

Tým vzniká medzi maticou a tanierom malá vôľa, ktorá spôsobuje hrkotanie.  Treba dať pozor aby boli všetky časti montované v správnej polohe a v správnom poradí.

-           Dolná upevňovacia matica bola uťahovaná pri voľnej náprave, po zaťažení pruženia dôjde k napnutiu piestnice čo vedie k treniu a hrkotaniu. –Auto postaviť na kolesá ešte raz povoliť dolné upevnenie, opakovane pokývať  a potom pritiahnuť upevňovaciu skrutku

-          Pri vybitých uloženiach alebo zlomenom srdcovom čape pružiny sa náprava posunie a napne tlmič. Dochádza k treniu – poškodené časti vymeniť, prípadne vymeniť tlmič

Zlý účinok

-          vzniká keď sú opotrebované kĺbové diely pretlačené cez horné a dolné taniere, alebo niesú cez kolíkový skrutkový spoj natiahnuté kĺbové gumy podľa predpisov.  Tlmenie je spomalené – kĺbové časti kolíkové kĺby upevniť podľa predpisov.

TLMIČ/NOSIČ TLMIČA

Prebíjanie

-          je poškodené, resp. opotrebované ohraničenie ťahu a tlaku nápravy – opotrebovanú časť

-          je poškodená skrutková pružina – vymeniť pružinu

-          upevnenie riadiaceho ramena je opotrebované – vymeniť

-          záves tlmičov nieje v poriadku – vymeniť

Zvuky/hrkotanie

-          pri výmene tlmiča boli gumy tlmičov utiahnuté príliš pevne. Piestnica sa napína v tesniacej vodiacej jednotke, kĺb sa už nemôže vyhýbať kardanovo – maticu na kolíkovom kĺbe natoľko otočiť späť, kým sa guma kĺbu bude znovu môcť kardanovo vyhýbať.

Búchanie

-          stabilizačné kĺby sú vybité, alebo je príliš veľká vôľa v ozubení poloosi – opotrebované diely vymeniť

Sípavé zvuky

-          Prúd oleja v tlmiacich ventiloch môže prenikať až do kabíny motorového vozidla ako sípavý zvuk. Nieje namontovaná krycia hlavica určená na izoláciu zvukov – namontovať kryciu klapku, už pri výmene tlmiča je potrebné dbať o to, aby boli všetky diely namontované správne

Tlmiče automobilu
03 Apr / 2016

Tlmiče automobilu

Write By: alternativ Published In: Hits: 583 Comment: 0

TLMIČE AUTOMOBILU

 

Tlmič auta

Tlmič pruženia automobilu je dôležitou súčasťou pruženia auta. Funkčnosť tlmičov ovplyvňuje pohodlie jazdy, ovládateľnosť a tým aj bezpečnosť jazdy. Z tohto dôvodu je potrebné venovať patričnú pozornosť správnej funkcii tlmičov auta. Preto kontrolujeme funkčnosť tlmičov jednak  prehliadkou, alebo aj na skúšobnom zariadení tlmičov.

Pri prirodzenom opotrebovaní tlmičov sa nárazy a kmitania pôsobiace na automobil tlmia stále menej a menej bez toho aby to vodič auta dokázal spozorovať.

Nefunkčné tlmiče automobilu

Nefunkčnosť tlmičov auta spôsobuje

-          kmitanie kolies

-          nadmerné opotrebovanie pneumatík a zavesenia kolies

-          náročné riadenie auta

-          znížená stabilita

Pri opotrebovaných alebo poškodených tlmičoch môže dôjsť k strate priľnavosti k vozovke o 30 – 50 percent. Už aj jeden defektný tlmič  môže vyvolať nebezpečné situácie počas jazdy. Hlavne pri brzdení vozidla s poškodenými tlmičmi vznikajú takmer vždy silné kmitania, pri ktorých sa zadné kolesá zdvíhajú nad vozovku. Aj keď sa jedná len o zlomky sekúnd má to vplyv na predĺženie brzdnej dráhy až o 20 percent. Aj prejazdy zákrutami sa stávajú nebezpečnými. Pri prejazde auta zákrutou dochádza ku kolísaniu auta, ktorá by inak funkčné tlmiče zredukovali na minimum. Veľké nebezpečenstvo predstavuje zlá vozovka a to diery, prípadne voda, pretože auto sa dostáva do silných kolísavých a odstredivých pohybov, ktoré neumožňujú jeho kontrolu.

Kontrola tlmičov na aute

                Prehliadkou tlmičov auta kontrolujeme:

-          neporušenosť úchytov tlmiča v karosérii a na náprave auta

-          neporušenosť pryžových dielov tlmiča pre uchytenie v karosérii a na náprave vozidla

-          tesnosť tlmiča, prípadne unikajúceho oleja z tlmiča, prerazený tlmič je nefunkčný a je potrebné ho ihneď vymeniť za nový

-          hlučnosť tlmiča, pri pružení vozidla nesmie tlmič vydávať kovové zvuky, alebo javiť známky zadierania piestnice,  ak je to tak tlmič treba vymeniť

Samotné tlmiče potom vykazujú najčastejšie takéto poruchy:

-          zníženú účinnosť,

-          sú celkom neúčinné,

-          ohnutú piestnicu,

-          poškodené pružné uloženie tlmiča

Kotúčové a bubnové brzdy auta
17 Nov / 2015

Kotúčové a bubnové brzdy auta

Write By: alternativ Published In: Hits: 327 Comment: 0

KOTÚČOVÉ BRZDY a BUBNOVÉ BRZDY.

 

Brzdová sústava auta sa z hľadiska bezpečnosti radí na popredné miesto v poradí jednotlivých funkčných častí, ktoré priamo vplývajú na bezpečnosť jazdy.

Základné požiadavky na brzdy auta:

Ø       brzdy majú zaručiť rýchle a spoľahlivé zastavenie, prípadne spomalenie a to pri akýchkoľvek podmienkach ( rýchlosti, zaťažení vozidla, sklone vozovky), ktoré sa počas jazdy vyskytujú.
Ø  Brzdový účinok jednotlivých kolies vozidla má byť rozdelený na kolesá tak aby pri brzdení nedochádzalo k porušeniu smerovej stability vozidla.
Ø  účinok brzdy sa má vytvoriť i pri zvýšenej teplote súčastí bŕzd, napríklad pri opakovanom intenzívnom brzdení.
Ø  na pedál brzdy sa musí dať dosiahnuť vhodná veľkosť ovládacích síl.
Ø  musí dôjsť k minimálnemu oneskoreniu v nábehu tlaku brzdovej sústavy.
Z dôvodu bezpečnosti prevádzky sú legislatívou stanovené požiadavky pre účinok bŕzd.
Medzi základné spôsoby hodnotenia účinku bŕzd patrí:
       I.          meranie brzdnej dráhy
     II.          meranie brzdného spomalenia
    III.          meranie brzdného sklonu
    IV.          meranie brzdových síl na obvode jednotlivých kolies

Brzdy a ich úloha:

Brzdový systém auta má za úlohu spoľahlivo a bezpečne spomaliť až zastaviť auto. Pri brzdení sa pohybová energia auta mení na trenie a následne na teplo. Ďalšou úlohou bŕzd je zabezpečiť auto v pokojovom stave pri parkovaní.
Jedným z najdôležitejších prvkov vplývajúcich na bezpečnosť prevádzky vozidiel je brzdový systém. Brzdy sú najvýkonnejšie zariadenie na vozidle. Napríklad pri nákladných autách s výkonom až cca 300 kW, sa brzdy zohrievajú až na cca 400 stupňov C.

Brzdový systém test:

Skúša sa hlavne intenzita brzdenia a stálosť pôsobenia bŕzd. Používajú sa tzv. „alpské testy“ to je testovanie bŕzd automobilu na prudkých svahoch alebo špeciálne testy na brzdových stoliciach, pričom sú simulované extrémne prevádzkové podmienky. Výsledky meraní sa porovnávajú na začiatku aj na konci testu brzdového systému auta.
Napríklad testom ktorým sa porovnávali kotúčové brzdy a bubnové brzdy boli zistené tieto rozdiely:
ü  na začiatku merania spomalenie oboch vozidiel 6m.s-2
ü  kotúčové brzdy po skúške spomalia 4,4 m.s-2 , t.j. pokles účinnosti o 27%
ü  bubnové brzdy po skúške spomalia 2,2 m.s-2 , t.j. pokles účinnosti o 57%
Pri brzdení bol stanovený aj konštantne pôsobiaci tlak v systéme bŕzd, rovnaká hmotnosť, rýchlosť a ostatné podmienky. Pri bubnových brzdách bolo potrebné zvýšiť ku koncu brzdenia tlak na 430 KPa, aby nedošlo k zvyšovaniu rýchlosti.
Je nevyhnutné, aby brzdy svoju spoľahlivosť a účinnú funkciu zabezpečili v danom okamihu buď spomalením vozidla, na potrebnú rýchlosť alebo úplným zastavením a to pri plnom zachovaní smeru a ovládateľnosti vozidla.
Brzdný účinok je dosiahnutý najčastejšie trením medzi pevnými a otáčajúcimi sa súčiastkami brzdového systému, pričom brzdenie a silu brzdového účinku riadi vodič. Konečný brzdový účinok je vyvolaný trením medzi pneumatikou a vozovkou a z toho dôvodu je brzdný účinok obmedzený adhéziou (príľnavosťou) pneumatiky k vozovke.
Existujú aj brzdové systémy, ktoré využívajú napr. účinok elektromagnetických vírivých prúdov, hydrodynamických odporov víriace kvapaliny, alebo pasívne odpory motora. Tieto systémy sa používajú najčastejšie ako odľahčovacie brzdy v ťažkých nákladných vozidlách a autobusoch nazývané retardéry.
Údržba a opravy automobilu
07 Nov / 2015

Údržba a opravy automobilu

Write By: alternativ Published In: Blog Hits: 661 Comment: 0

Údržba a opravy auta.

 

Údržba auta neznamená len vymeniť potrebné autodiely, ale máme na mysli činnosť ktorá zabezpečuje technickú spôsobilosť, pohotovosť a prevádzku vozidla. K údržbe patrí nielen ošetrovanie auta (denná obsluha, umývanie, mazanie, výmena oleja, starostlivosť a konzervovanie karosérie, ošetrenie autobaterky, dopĺňanie brzdovej a prevádzkovej kvapaliny, vody do ostrekovačov, chladiacej  zmesi ....), ale aj technické prehliadky, nastavovanie funkčných častí auta, prípadne príprava na zimnú a letnú prevádzku vozidla.

Základné diagnostické pojmy opravy áut

 

1.      Diagnostické parametre

2.      Diagnostika

3.      Prognostika

4.      Technická úroveň motorového vozidla

5.      Technický parameter

6.      Medzná hodnota

7.      Diagnostický parameter

8.      Prípustná hodnota

9.      Okamžitá hodnota

10.   Medzná hodnota

11.   Spoľahlivosť

12.   Životnosť auta

13.   Medzný technicky stav motorového vozidla

14.   Porucha motoroveho vozidla

15.   Diagnostika funkčného celku motorového vozidla

 

Pri oprave auta sa najčastejšie diagnostikou kontroluje

Ø  výkon motora

Ø  otáčky najvyššieho výkonu motora

Ø  spotreba paliva pri normovaných režimoch

Ø  otáčky chodu naprázdno

Ø  nastavenie zapaľovacej a dobíjacej sústavy

Ø  obsah škodlivín vo výfukových plynoch

Ø  geometria riadenia a kolies

Ø  dosahovaná rýchlosť a zrýchlenie

Ø  účinnosť brzdovej sústavy

Ø  činnosť príslušných bezpečnostných prvkov a zariadení

Ø  hlučnosť a odrušenie vozidla

Ø  nastavenie svetlometov

Ø  ostatné špeciálne zariadenia auta

 

 

Každé auto má určitú hodnotu a preto je v záujme majiteľa získať maximálnu životnosť auta za čo najlepších podmienok.

Toto je možné dosiahnuť len správnou starostlivosťou o auto, ktorá sa delí na tri základné časti

·        garážovanie a parkovanie vozidla

·        plánovaná údržba auta

·        opravy auta

 

Garážovanie a parkovanie auta

Je to odstavenie auta mimo komunikácie v čase keď nie je v prevádzke. Ide o ochranu auta pred poveternostnými vplyvmi, poškodením či krádežou.

Parkovanie auta je odstavenie vozidla mimo komunikáciu pri prechodnom prerušení prevádzky.

Plánovaná údržba automobilu

Každé auto obsahuje autodiely, ktoré sú súborom technických zariadení pracujúcich v zložitých technických podmienkach. Požiadavky na prevádzku motorových vozidiel ( bezpečnosť, ekonomika, ekológia, obsluha, údržba, ...)  kladú neustále vyššie nároky na ich konštrukciu, a preto sa dá očakávať, že v budúcich rokoch budú vyvinuté vozidlá konštrukčne ešte náročnejšie a komplikovanejšie. Ak má auto dosahovať optimálny výkon a spĺňať bezpečnostné a komfortné parametre deklarované od výrobcu, musia byť všetky diely v dobrom technickom stave a nastavené presne podľa pokynov výrobcu, tak aby vyhovovali platným zákonom a predpisom.

Vo všetkých štátoch s rozvinutým motorizmom platí, že všetky dopravné podniky, autoservisy, STK, sú vybavené potrebnou diagnostickou technikou.

Slovensko svojou úrovňou motorizácie a rozvojom i využitím diagnostickej techniky patrí medzi vyspelé krajiny a každý dobrý autoservis by mal byť takouto technikou vybavený.

Plánovaná údržba vozidla

-je taká údržba, ktorá nám nezasahuje do bežných plánov prevádzky

Ide hlavne o:

Ø  ošetrovanie vozidla

Ø   technické prehliadky vozidla

Ø  príprava auta na zimnú a letnú prevádzku

Ošetrovanie vozidla

-        denná obsluha a kontrola vozidla pred počas a po skončení jazdy

-        umývanie automobilu

-        mazanie a mastenie automobilu

-        výmena oleja v motore, prevodovke, riadení ...

Technické prehliadky vozidla. Ide o prevenciu, ktorá sa vykonáva v určitých časových obdobiach, alebo po určitom počte kilometrov. Lehoty stanovuje vyhláška

Príprava vozidla na zimnú alebo letnú prevádzku výmena oleja, vyčistenie chladiacej sústavy jej naplnenie nemrznúcou zmesou, príprava akumulátora

Opravy automobilu

Najvyšším stupňom starostlivosti o vozidlo sú opravy vozdidla, ktoré môžeme rozdeliť

·        Bežná oprava  auta ide o opravu poruchy vzniknutej pri prevádzke auta, prípadne zistenej pri STK. Úlohou je vymeniť opotrebované autodiely a zabezpečiť okamžitú prevádzku vozidla.

·        Stredná oprava auta ide o celkovú opravu motora, prednej nápravy a riadenia, alebo výmenu týchto dielov za nové prípadne opravené. Súčastne sa kontroluje, v prípade potreby opraví prevodovka, zadná náprava, alebo iné autosúčiastky, pričom sa vymení celý celok, prípadne sa opraví náter

·        Generálna alebo celková oprava pri tejto oprave ide o obnovu pôvodných technických vlastností vozidla. Pri GO sa má auto úplne rozobrať na súčiastky a diely a všetky opotrebované alebo chybné diely nahradiť novými.

 

Brzdy
18 Oct / 2015

Brzdy

Write By: alternativ Published In: Blog Hits: 298 Comment: 0

AUTO – BRZDY -  DIELY

Základným prvkom ovplyvňujúcim bezpečnosť auta sú brzdy. Z toho dôvodu si brzdy zasluhujú mimoriadnu pozornosť z hľadiska technológie materiálov, konštrukčných princípov, aplikácie poznatkov  z oblasti fyzikálnych zákonitostí jazdy.

Trochu odborne:

Proces brzdenia:

Brzdením podľa normy STN 30 0029-84 sa rozumejú všetky procesy, ktoré prebiehajú od začiatku aktivácie brzdového ústrojenstva až po ukončenie brzdenia či už zastavením  vozidla, alebo uvoľnením ovládacieho ústrojenstva brzdy.

Odstupňované brzdenie – vodič môže v obvyklom rozsahu ovládania v ktoromkoľvek okamihu pôsobením na ovládacie ústrojenstvo v potrebnej miere zvyšovať, alebo znižovať brzdnú silu.

Hysteriéza brzdovej sústavy – je rozdiel medzi ovládacími silami pri stláčaní a uvoľňovaní brzdy pri rovnakom brzdnom momente.

Hysteriéza brzdy – je rozdiel medzi prítlačnými silami pri stláčaní a uvoľňovaní  brzdy pri rovnakom brzdnom momente.

Dráhy pri brzdení:

Brzdná dráha je vzdialenosť, ktorú vozidlo prejde počas účinného času brzdenia.

Dráha na zastavenie je vzdialenosť, ktorú prejde vozidlo počas brzdenia. Ide o vzdialenosť, ktorú prejde vozidlo od okamihu, kedy vodič začal pôsobiť na ovládacie zariadenie, do okamihu, kým vozidlo celkom zataví.

Časy pri brzdení

Čas pohybu ovládacieho ústrojenstva je čas od začiatku pôsobenia sily na ovládacie ústrojenstvo až do dosiahnutia koncovej polohy, ktorá zodpovedá ovládacej sile alebo ovládacej dráhe, kedy sa už prejaví účinok brzdenia. To isté platí aj pre uvoľňovanie brzdy.

Čas odozvy (tzv technické oneskorenie bŕzd) čas od začiatku pôsobenia sily na ovládacie ústrojenstvo až po vznik brzdnej sily (zvýšenie brzdného tlaku v brzdovom potrubí)

Čas nábehu brzdenia čas od začiatku pôsobenia brzdnej sily do dosiahnutia maximálneho tlaku v potrubí

Účinný čas brzdenia čas od začiatku spomaľovania vozidla v dôsledku brzdenia do momentu, kedy brzdná sila pominie. Keď vozidlo vplyvom brzdenia zastaví, tak okamih zastavenia sa považuje za koniec účinného času brzdenia.

Sily a momenty:

Ovládacia sila - sila ktorou sa pôsobí na ovládacie ústrojenstvo

Prítlačná sila - celková sila, ktorá pri brzdení pôsobí na držiak obloženia s brzdovým obložením a v dôsledku vzniknutého trenia sa vytvára brzdná sila.

Celková brzdná sila - je súčet brzdných síl pôsobiacich na dotykových plochách všetkých kolies, ktoré vznikajú pôsobením brzdovej sústavy a ktorých smer je opačný vzhľadom na pohyb, alebo pohybovú tendenciu vozidla.

Brzdný moment - je výsledkom súčinu trecích síl v brzdách a vzdialenosti ich pôsobiska od osi otáčania sa kolesa.

Rozdelenie brzdnej sily - je hodnota brzdnej sily vyjadrená v percentách vztiahnutá na celkovú bŕzdnu silu ( napríklad na prednú nápravu 60%, na zadnú 40%)

Vonkajšia charakteristická veličina

- je pomer výstupného momentu k vstupnému momentu alebo výstupnej sily k vstupnej sile pri brzde.

Vnútorná charakteristická veličina

- je pomer účinného polomeru brzdy, na ktorom pôsobí celková tangenciálna sila k polomeru, na ktorý pôsobí prítlačná sila.

Brzdné spomalenie

Okamžité spomalenie

Stredné spomalenie na dráhe pre zastavenie

Úplné stredné spomalenie

Zbrzdenie

Okamžité spomalenie

- je pomer zníženia rýchlosti za časovú jednotku

Stredné spomalenie na dráhe pre zastavenie

- z rýchlosti vozidla v okamihu vznikne stredné spomalenie vo vzdialenosti na zastavenie

Úplné stredné spomalenie

- hodnota tohto spomalenia zodpovedá strednej hodnote spomalenia v časovom intervale úplne skončeného spomalenia

Zbrzdenie

- je pomer medzi celkovou brzdnou silou a na nápravu alebo nápravy vozidla pôsobiacimi statickými celkovými hmotnostnými silami. Zodpovedá pomeru brzdového spomalenia ku gravitačnému zrýchleniu.Pruženie a tlmenie auta
15 Jul / 2015

Pruženie a tlmenie auta

Write By: alternativ Published In: Blog Hits: 2120 Comment: 0

Pruženie a tlmenie auta.


Diely pruženia pôsobia hlavne na vertikálne kmitanie auta.  Kvalitné pruženie auta zabezpečuje komfort jazdy, ktorý sa odvíja od miery vibrácií konštrukcie vozidla. Pruženie samozrejme vplýva aj na bezpečnosť jazdy - ovplyvňuje mieru kmitania náprav.Diely pruženia

Oceľové pružiny:

-          listová pružina

-          Vinutá pružina / Skrutkovitá pružina

-          Skrutná tyč

Vzduchové pružiny:

-          válcové mechy

-          toroidné mechy

Gumové pruženie

-          silentbloky

Stabilizátory

-          priečna skrutná tyč

                                                                                              

AKTÍVNE PRUŽENIE:

Aktívne pruženie riadi funkcie pruženia aj tlmenia. Pozostáva z troch rôznych konštrukcií

-          Konštrukcia s hydraulickým valcom

-          Konštrukcia s hydropneumatickým systémom pruženia

-          Konštrukcia so vzduchovou pružinou

TLMIČE KMITOV:

Teleskopické tlmiče kmitov menia energiu kmitania vozdidla a kolies na teplo. Sú k telesu auta a náprave pripevnené elastickými ložiskami na zníženie hlučnosti.

Jednotelesový tlmič

+ teplo sa odvádza priamo vonkajším povrchom valca tlmiča

+ tlmič môže byť umestnený v akejkoľvek polohe

- veľká dĺžka tlmiča

- válec piesta môže byť poškodený nárazmi kameňov

- karoséria musí poskytovať dostatočný priestor pre válec

 Dvojtelesový tlmič

                               + tlmič nie je citlivý na vonkajšie poškodenie

                               - tlmič je citlivý na preťaženie ( prestane tlmiť)  

                               - môže byť inštalovaný len v špecifickej polohe

TLMIČE VIBRÁCIÍ:

Tlmiče vibrácií pôsobia na pohyb telesa. Pôsobenie tlmiča vibrácií na pruženie je veľmi obmedzené.

Tlmič vibrácií je prídavná hmota zavesená na vozidle, ktorá pruží a tlmí teleso ku ktorému je pripevnená.